Muzički odsjeci

Violončelo

Violončelo

Violončelo ili cello je tenor glas u gudačkoj porodici. Oblikovan je kao i violina samo je puno veći i drži se među koljenima. Raniji pretci...

Truba

Truba

Truba je limeni puhački instrument i smatra se jednim od najstarijih instrumenata. Spominje se još u antičko doba. Nekada su prve trube bile...

Saksofon

Saksofon

Saksofon pripada skupini drvenih duvačkih instrumenata. Iako je napravljen od metala, po svojoj izvođačkoj tehnici i građi, kao i faktoru koji...

Violina

Violina

U magičnom kraljevstvu muzike vlada jedna kraljica, a njeno ime je VIOLINA. Veličinom najmanja, a opsegom najviša članica porodice gudačkih...

Harmonika

Harmonika

Harmonika je aerofoni instrument s metalnim jezičcima, a smatra se da je Friedrich Buschmann iz Berlina napravio prvi model harmonike daleke 1822...

Gitara

Gitara

Gitara s razlogom nosi epitet najpopularnijeg instrumenta. Kompaktna, dostupna, relativno jeftina, prilagodljiva. Ovaj svestrani instrument se...

Klasični balet

Klasični balet

Školovanje na Odsjeku za klasični balet traje 6 godina. Glavni predmet Klasični balet se izučava po metodi Agripine Vaganove, a ostali nastavni...

Klarinet

Klarinet

Za uvod će nam poslužiti citat uglednog pedagoga Neigauza: „Onaj koji počinje da uči neki instrument – bilo da je dijete, ili odrastao – treba već...

Flauta

Flauta

Flauta, virtuozni instrument, laganog, prozračnog, “lepršavog” zvuka, sličan pjevu ptica, pripada skupini drvenih puhačkih...

Klavir

Klavir

“MUZIKA JE MNOGO MOĆNIJE SREDSTVO OBRAZOVANJA OD BILO KOJEG DRUGOG” – Platon: “Država” Crno-bijeli svijet 88 tipki...