O školi

PERIOD OD OSNIVANJA DO RATA

JU Osnovna muzička i baletska škola „Novo Sarajevo“ osnovana je odlukom SO Novo Sarajevo od 16.08.1980. godine pod nazivom „Škola za osnovno muzičko obrazovanje „29. Novembar“. Škola počinje sa radom 01.10.1980. godine pod rukovodstvom gospodina Baroševčić Marka.

Sjedište škole je bilo u prostorijama Doma kulture „Vaso Pelagić“, dok se nastava izvodila u Domu kulture „Hrasno“ i u dvanaest osnovnih škola sa minimalnim nastavnim sredstvima i iznajmljenim namještajem.

Kada su se otvorila vrata muzičke škole u školskoj 1980/1981 godini je upisano 458 učenika, a u narednoj godini taj broj je bio uspješno povećan za još 200 učenika koji su pohađali sljedeće odsjeke: klavir, violina, gitara, klarinet, flauta i harmonika.

Škola je i pored nepovoljnih uslova uspjela da izađe iz anonimnosti zahvaljujući entuzijazmu nastavnika iste.

Prvi koncert održan je 04.04.1981. povodom Dana oslobođenja Sarajeva.
Školske 1981/1982 obezbjeđeni su bolji uslovi za izvođenje nastave u prostoru Osnovne škole „29.novembar“ u ulici Đure Salaja 43. (Danas – ul.Kemala Kapetanovića, 43).

Od tada do ratnih dešavanja škola je napravila pozitivne iskorake i uspjela proširiti sadržaj muzičkog obrazovanja uvodeći nove odsjeke i to odsjek za balet, solo- pjevanje, trubu i hornu.

U proljeće 1992. godine škola ostvaruje zapažen uspjeh u odgoju i obrazovanju 750 mladih muzičara (učenika) i 56 uposlenika.

1.maja 1992. godine naselje Grbavica u kojem je škola do tada djelovala je presječeno i okupirano. Školska zgrada je potpuno opljačkana i spaljena. Dalji rad je onemogućen.

RAD ŠKOLE TOKOM RATA

Uprkos svim ratnim nedaćama škola nastavlja sa radom u teškim uslovima, na inicijativu tadašnje direktorice gđe Amire Čojo. Nastava se odvija u neuslovnim prostorima, privatnim stanovima i uprkos takvim okolnostima organizuju se koncerti. Školske 1995/1996. školu pohađa 99 učenika.

POSLIJERATNI PERIOD

U periodu 1996 – 1998. godine izvršena je adaptacija školskog prostora u naselju Grbavica.

Škola je 01.08.1998. preselila u renovirani objekat na Grbavici, svoj matični prostor koji i danas spremno dočekuje nove mlade umjetnike.
Ovaj period je donio kvalitetne kadrovske promjene, veliki broj mladih nastavnika željnih afirmacije što je uticalo na još bolje rezultate. Otvaraju se i proširuju odsjeci.

Posebno je važno napomenuti osnivanje Odsjeka za violončelo (šk.2003/2004).
Iste godine je počeo sa radom i Odsjek za klasični balet po čemu je ova škola postala druga u BiH.

Škola je u tom periodu bogatija za dvije moderne i funkcionalne sale što je doprinijelo da postane važan kulturni centar Sarajeva gdje pored učenika i nastavnika škole, nastupaju mnogi renomirani umjetnici, ali i oni mladi koji tek treba da se potvrde.

Školska 2005/2006 značajna je zbog otvaranja Područnog odjeljenja OMBŠ „Novo Sarajevo“ u Ilijašu u kojem su počela sa radom tri odsjeka klavir, gitara i harmonika. PO Ilijaš od samog osnivanja bilježi uspješne rezultate i svojim kontinuitetom i kvalitetom daje značajan doprinos radu škole.
Iste godine škola je bogatija za novi odsjek – odsjek za trubu.

Šarolikost karaktera naših nastavnika čini rad razigranim, a njihova angažiranost i profesionalnost daje visokokvalitetnu elementarnu muzičku i baletsku edukaciju.
Ovakav način rada doprinosi entuzijazmu učenika koji sa raznovrsnim i kvalitetnim izborom programa dostižu kvalitet koji prelazi granice prosječnosti.

OMBŠ „Novo Sarajevo“ aktivno učestvuje na brojnim gostovanjima van BiH, a koncertima sa bogatim repertoarom, efektnim scenskim nastupom i jedinstvenim umijećem izvođenja uvijek ostavlja nezaboravan dojam.

TAKMIČENJA I PROJEKTI

Škola je imala koncertne turneje i učestvovala na takmičenjima širom BiH i van njenih granica te imala zapažene nastupe i rezultate u Italiji, Mađarskoj, Srbiji, Hrvatskoj, Grčkoj, Belgiji, Holandiji, SAD, Njemačkoj, Španiji i Kataru.

Uzeli smo učešće u značajnim projektima – Ragionalna dječija filharmonija, Međunarodni orkestar „Sve za mir“ (Marche,Sarajevo i Jeruzalem), SOS junior za učenike saksofona.

Naši učenicu su 2017. godine oborili Guinnessov rekord u najmnogoljudnijem sviranju klavira.

Danas je škola organizator i učesnik projekta „Muzika bez granica“ sa OGS „Lovro pl.Matačić“ iz Omiša (Hrvatska) i „Music bridge“ sa Kadikoy Belediyesi Cocuk Sanat Merkezi iz Istanbula (Turska).

Sve navedeno doprinijelo je afirmaciji škole koja je već sada poznata u krugovima evropskih umjetnika i muzičkih ustanova što nas svrstava u visokorangiranu muzičku školu.

OSTALE AKTIVNOSTI

OMBŠ „Novo Sarajevo“ čest je domaćin Federalnih takmičenja, brojnih master classova, seminara, kao i koncerata renomiranih ansambala i poznatih muzičkih i plesnih umjetnika.

Pri školi uspješno djeluje tamburaški orkestar, kao i različiti vokalni i kamerni ansambli. Škola je spremna za svaki vid saradnje, te s radošću dočekuje goste u okrilju ugodnog ambijenta.

Odsjeci koji djeluju u našoj školi su:

– KLAVIR
– GITARA
– VIOLINA
– VIOLONČELO
– HARMONIKA
– FLAUTA
– KLARINET
– SAKSOFON
– TRUBA
– KLASIČNI BALET

Škola je sa svojih 530 učenika i 46 nastavnika jedna od najbrojnijih i jedna od rijetkih koje imaju odsjek za balet.

Danas je:

– Škola sa najraznovrsnijom koncertnom aktivnošću u BiH.
– Škola sa kreativnim i produktivnim nastavnim kadrom.
– Škola sa jedinstvenim okruženjem, ugodnim ambijentom, adekvatno opremljenim prostorijama kao i koncertnom i baletskom salom.

Budite i Vi dijelom kreiranja naše zajedničke muzičke budućnosti!

0
Učenika
0
Nastavnika
0
Odsjeka