JU Osnovna muzička i baletska škola “Novo Sarajevo”

Adresa: Kemala Kapetanovića 43, 71000 Sarajevo, BiH
Telefon: 033/651-523

Email adresa:

ombsns@gmail.com