JU Osnovna muzička i baletska škola “Novo Sarajevo”

Adresa: Kemala Kapetanovića 43, 71000 Sarajevo, BiH
Telefon: 033/651-523

Email adrese:

info@ ombsns.edu.ba
direktor@ ombsns.edu.ba
sekretar@ ombsns.edu.ba
pedagog@ ombsns.edu.ba