NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OSNOVNU MUZIČKU ŠKOLU

NAZIV PREDMETA RAZRED I BROJ ČASOVA SEDMIČNO
GLAVNI PREDMET-INSTRUMENT I II III IV V VI
KLAVIR 2 2 2 2 2 2
GITARA 2 2 2 2 2 2
HARMONIKA 2 2 2 2 2 2
VIOLINA 2 2 2 2 2 2
VIOLONČELO 2 2 2 2 2 2
FLAUTA 2 2 2 2 2 2
KLARINET 2 2 2 2 2 2
SAKSOFON 2 2 2 2 2 2
TRUBA 2 2 2 2 2 2
SOLFEĐO 2 2 2 2 2 2
SKUPNO MUZICIRANJE (HOR, ORKESTAR…) 2 2 2 2
UKUPAN BROJ PREDMETA PO RAZREDU 2 2 3 3 3 3
UKUPAN BROJ ČASOVA SEDMIČNO 4 4 6 6 6 6

 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OSNOVNU BALETSKU ŠKOLU

 

NAZIV PREDMETA RAZRED I BROJ ČASOVA SEDMIČNO
NAZIV PREDMETA I II III IV V VI
KLASIČNI BALET 10 10 10 10 10 10
KREATIVNI PLES/HISTORIJSKE IGRE 1 1
SOLFEĐO SA TEORIJOM MUZIKE 1 1 1 1
KLAVIR 1 1 1 1
UKUPAN BROJ PREDMETA PO RAZREDU 2 2 3 3 3 3
UKUPAN BROJ ČASOVA SEDMIČNO 11 11 12 12 12 12