Prijemni ispiti će se održati za sljedeće instrumente (odsjeke):
HARMONIKA, VIOLINA, FLAUTA, KLARINET.

U prvi razred osnovne muzičke škole može se upisati dijete sa završenim trećim razredom osnovne škole.

Za učenike koji žele pohađati muzičku školu, organizuje se Prijemni ispit, kojem učenici pristupaju zbog provjere sposobnosti i predispozicija za bavljenje muzikom.

Na prijemnom ispitu za utvrđivanje muzičkih sposobnosti provjerava se: muzikalnost, muzička memorija, osjećaj za ritam, kao i psihofizička sposobnost djeteta.

Prijemni ispit se obavlja pred stručnom komisijom koju imenuje Nastavničko vijeće škole. Izuzetno talentirani učenici mogu se upisati u osnovnu muzičku školu i ranije, po prijedlogu
komisije.

Potvrdni mail o prijemu prijave će vam biti automatski poslan na e-mail adresu koju ste upisali prilikom popunjavanja online prijave.

ROK ZA PRIJAVU 24.08.2021. – 29.08.2021.
Prijemni ispiti će se obaviti 30.08.2021. sa početkom u 11,00 časova. Potrebno je da kandidati na prijemni ispit donesu Izvod iz matične knjige rođenih.

ONLINE FORMA ZA PRIJAVU


    Područno odjeljenje IlijašOsnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo