Prijave za UPIS su završene na dan 23.03.2022. godine.