Poštovani roditelji,

Molimo vas da poštujete raspored koji je utvrđen spiskom učenika po satnici.

Zbog epidemiološke situacije uzrokovane epidemijom COVID-19, a s ciljem osiguranja epidemioloških mjera, radi zaštite vlastitog zdravlja i prevencije širenja zaraze među učenicima i nastavnicima molimo vas da poštujete i pridržavate se uputa i mjera za poštivanje fizičkog kontakta, nošenja maski i distance.

TERMINI POLAGANJA PRIJEMNIH ISPITA ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED
OSNOVNA MUZIČKA I BALETSKA ŠKOLA ˝NOVO SARAJEVO˝ SARAJEVO

PONEDJELJAK  – 31.5.2021.

od 17:00 do 18:10h  (Komisija 1)                                            

Rb. Ime i prezime
1. Ajna Džaferagić
2. Nadija Kirlić
3. Lamija Kraković
4. Madhurangi Jakovljević
5. Dunja Kafedžić
6. Hana Suljagić
7. Lijal Magdy Mohamed
8. Lejla Haračić

 

 od 17:30 do 20:00h  (Komisija 1)              

                              

Rb. Ime i prezime
1. Tara Džanko
2. Fatma Rešidović
3. Amina Šurković
4. Dea Katavić
5. Iman Bajramović-Hergić
6. Kanita Hadžismajlović
7. Nejla Berberović
8. Hena Ganibegović

 

PONEDJELJAK  – 31.5.2021.

od 17:00 do 18:20 (Komisija 2)

 

Rb. Ime i prezime
1. Uma Kulenović
2. Ali Burović
3. Marta Šmigoc
4. Alina Mujezinović
5. Dalia Šaković
6. Faruk Kaliman
7. Sara Karahasanović
8. Uma Mujagić
9. Tajra Hadžimujagić

 

od 18:30 do 20:00h (Komsija 2)

 

Rb. Ime i prezime
1. Zara Pešto
2. Lana Pešto
3. Farah Balach
4. Ajra Galijašević
5. Amani Zulčić
6. Dalia Kačapor
7. Dalal Kačapor
8. Ishak Kadrić
9. Larisa Sokolović

 

PONEDJELJAK  – 31.5.2021.

od 17:00 do 18:10 (Komisija 3)

 

Rb. Ime i prezime
1. Omar Krupalija
2. Kemal Smajović
3. Davud Kasapović
4. Ella Oglečevac
5. Afan Buljina
6. Faris Mekić
7. Mak Hadžić

 

od 18:30 do 20:00h (Komisija 3)

 

Rb. Ime i prezime
1. Asja Omić
2. Tarik Rahman
3. Esma Agić
4. Arslan Šarić
5. Teo Stanišić
6. Toni Prskalo
7. Danin Halebić
8. Sania Bilalović
9. Emir Hadžimusić

 

PONEDJELJAK  – 31.5.2021.

od 17:00 do 18:00 (Komisija 4)

 

Rb. Ime i prezime
1. Lajla Poturović
2. Nejra Bilajac
3. Jasna Sabrihafizović
4. Karim Čengić
5. Aylin Karkelja
6. Feđa Hasić

 

od 18:00 do 18:45 (Komisija 4)

 

Rb. Ime i prezime
1. Segor Begović
2. Emana Talović
3. Asja Cucak
4. Gajatri Ajna Hibert


UTORAK
01.06.2021.

od 17:00 do 18:20h (Komisija 1)

 

Rb. Ime i prezime
1. Una Suljević
2. Ajša Šertović
3. Esma Tahirović
4. Sofija Lučić
5. Mia- Jasmina Ćurovac
6. Tehani Bajraktarević
7. Sarah Brkić
8. Asja Fazlić


od 17:00 do 18:00h
(Komisija 2)

 

Rb. Ime i prezime
1. Nizar Solaković
2. Aša Talović
3. Berina Mulahasanović
4. Ajna Lipa
5. Anur Salkić
6. Iman Tahirović


od 17:00 do 18:30h (Komisija 3)

 

Rb. Ime i prezime
1. Petra Mijatović
2. Ajdin Matić
3. Dalia Jusupović
4. Lorenzo Calcagni
5. Jan Đurđević
6. Lamar Magdy Mohamed
7. Nur Subašić
8. Amna Šarić
9. Danin Kaltak
10. Dani Mehinović