Oglas za UPIS učenika u prvi razred

Na osnovu člana 57. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo Objavljuje se

O G L A S

O upisu učenika u prvi (I) razred Osnovne muzičke i baletske škole „Novo Sarajevo“ za školsku 2024/25. godinu. – MARTOVSKI UPISNI ROK.

Upis u I razred će se izvršiti na sljedeće odsjeke:

MATIČNA ŠKOLA:
Harmonika, violina, violončelo, flauta, klarinet, truba, gitara, klavir, klasični balet

PODRUČNO ODJELJENJE U ILIJAŠU:
Harmonika, klavir, gitara

* Na prijemni ispit za navedene instrumentalne odsjeke i odsjek za klasični balet mogu se prijaviti učenici koji u školskoj 2023/2024. godini pohađaju III razred Osnovne škole.
* Prijave za upis se mogu popuniti od 19.02. do 15.03. 2024.- online na web stranici škole. Pristigle prijave nakon 15.03. neće se uzeti u razmatranje.

Na prijavi obavezno naznačiti i broj obrazovnog identifikatora (oID broj) djeteta
* Prijemni ispiti će se obaviti 20. i 21. 03. 2024. god
* Nakon položenog prijemnog ispita u Osnovnu muzičku i baletsku školu mogu se upisati učenici

– u prvi (I) razred nakon završenog trećeg (III) razreda Osnovne škole;
– izuzetno talentirani učenici mogu se, na prijedlog komisije za upis učenika, upisati u muzičku i baletsku školu i ranije.

* Na prijemnom ispitu će se provjeravati :

-Utvrđivanje muzičkih sklonosti: muzički sluh, muzička memorija, osjećaj za ritam i psihofizička sposobnost;

– Utvrđivanje baletskih sklonosti: anatomska građa, muzikalnost, osjećaj za ritam, sklad pokreta i psihofizička sposobnost
* Prilikom dolaska na prijemni ispit kandidat obavezno treba da ponese Izvod iz matične knjige rođenih (original ili kopija)

Nakon popunjene forme, pritiskom na opciju POŠALJI Vaša prijava će biti uspješna. Potvrdni e- mail o prijemu prijave će Vam biti automatski poslan na e- mail adresu koju ste upisali prilikom popunjavanja online prijave.

Svi učenici, podnosioci prijava, će biti obaviješteni na web stranici škole o satnici kada će moći pristupiti prijemnom ispitu u prostorijama matične škole, Kemala Kapetanovića br.43 i u prostorijama škole Područnog odjeljenja u Ilijašu, Hašima Spahića br.23.

Online prijavu za upis možete popuniti klikom OVDJE.