PODJELA PREDMETA NA NASTAVNIKE

 

INDIVIDUALNA NASTAVA

KLAVIRSKI ODSJEK

R. br. PREZIME I IME NASTAVNIKA
1. BUDIMIR MAJA
2. SIJARIĆ BEVANDA SUZANA
3. PAŠIĆ IVA

(zamjena OSMANOVIĆ EDINA)

4. DELIĆ AZRA
5. PAŠAJLIĆ DIJANA
6. RISTIĆ DŽINIĆ NATAŠA
7. MAČKOVIĆ KENAN
8. MAČKOVIĆ ELMA
9. RIBIĆ FERHATOVIĆ AJLA

(Zamjena GRUBEŠIĆ LORENA)

10. BUROVIĆ JASMINA
11. BAKAJ ANA
12. DULAŠ SRNA PO Ilijaš
14. ŠEHANOVIĆ SARAJLIĆ DŽENANA PO Ilijaš

 

 

ODSJEK GUDAČA

R. br. PREZIME I IME NASTAVNIKA
1. DRMIĆ MARINA Violina
2. JANKOSKI AMILA Violina
 

3.

MANOV SANJA

(zamjena HODŽIĆ AMRA)

Violina
4. PEJIČIĆ C. SVETLANA Violina
5. TURABIJA SABINA Violina
6. KUBAT BELMA Violončelo

 

 

ODSJEK GITARE

R. br. PREZIME I IME NASTAVNIKA STRUČNA SPREMA
1. PULJIZ VANDA
2. MAŠIĆ ARMELA
3. HAJDAREVIĆ FEHIM PO Ilijaš
4. VUJICA VEDRAN
 5. KUDUZ IRHAD
6. MUHAREMOVIĆ AMIR
7. HRGIĆ DARKO
8. SABLJICA IRNA
 9. HARBA BENJAMIN PO Ilijaš

 

 

 

 

ODSJEK HARMONIKA

R. br. PREZIME I IME NASTAVNIKA STRUČNA SPREMA
 

1.

GUŠIĆ OLIVERA
 

2.

SARAJLIĆ KAĆA
 

3.

KARIĆ HIMZO
 

4.

FAZLIĆ ENES PO Ilijaš
 

5.

RAHIĆ IZUDIN PO Ilijaš

 

ODSJEK DUVAČA

R. br. PREZIME I IME NASTAVNIKA STRUČNA SPREMA
1. ČAGALJ ILMA Klarinet/saxophone
 

2.

FILIPJAK K. LOVORKA Flauta
3. JANKOSKI IGOR Truba

 

 

GRUPNA NASTAVA

 

SKUPNO MUZICIRANJE

R. br. PREZIME I IME NASTAVNIKA STRUČNA SPREMA
1. KARIĆ ALMA
 

2.

FAZLIĆ ENES PO Ilijaš
3. KALIĆ IRMA
4. HAJDAREVIĆ FEHIM PO Ilijaš
5. RAHIĆ IZUDIN PO Ilijaš

 

 

SOLFEĐO

R. br. PREZIME I IME NASTAVNIKA STRUČNA SPREMA
1. POTUROVIĆ VANESA
2. POPOVAC SADMIN
3. PORIĆ HARIS
4. RAHIĆ IZUDIN PO Ilijaš
5. FAZLIĆ ENES PO Ilijaš

 

 

 

 

 

KLASIČNI BALET

R. br. PREZIME I IME NASTAVNIKA STRUČNA SPREMA
 

1.

 

MLINAR MANDIĆ SAMRA

 

2.

 

ĆATIĆ SVEA THALIA

3. HADŽIHASANOVIĆ IVANA

(zamjena HAJDAREVIĆ AJLA)

 

 

KOREPETICIJA

R. br. PREZIME I IME NASTAVNIKA STRUČNA SPREMA
1. KALIĆ IRMA
2. JAKUBOVIĆ LEJLA
 

3.

OBUĆINA NIKOLA