SPISAK UČENIKA KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT ZA I RAZRED ŠK. 2021/2022.GODINE

ODSJEK: KLAVIR

1. Uma Kulenović
2. Ali Burović
3. Alina Mujezinović
4. Dalija Šaković
5. Faruk Kaliman
6. Tajra Hadžimujagić
7. Fatma Rešidović
8. Amina Šurković
9. Dea Katavić
10. Iman Bajramović Hergi
11. Una Suljević
12. Ajša Šertović
13. Sofija Lučić
14. Tehani Bajraktarević
15. Sarah Brkić
16. Sara Karahasanović
17. Lana Pešto
18. Zara Pešto
19. Farah Balach
20. Ajra Galijašević
21. Nizar Sokolović
22. Aša Talović
23. Iman Tahirović

ODSJEK: GITARA

1. Omar Krupalija
2. Kemal Smajović
3. Afan Buljina
4. Esma Agić
5. Toni Prskalo
6. Tara Džanko
7. Sanija Bilalović
8. Petra Mijatović
9. Dalia Jusupović
10. Ajdin Matić
11. Lorenzo Calcagni
12. Jan Đurđević
13. Faris Mekić
14. Amna Šarić

ODSJEK: FLAUTA

1. Lajla Poturović
2. Nejra Bilajac

ODSJEK: TRUBA

1. Karim Čengić
2. Aylin Karkelja
3. Feđa Hasić

ODSJEK: KLARINET

1. Jasna Sabrihafizović

ODSJEK: VIOLINA

1. Ajna Džaferagić
2. Nadija Kirlić
3. Lamija Kraković
4. Madhurangi Jakovljević
5. Dunja Kafedžić
6. Lijal Magdy Mohamed
7. Lamar Magdy Mohamed
8. Marta Šmigoc
9. Uma Mujagić
10. Larisa Sokolović

ODSJEK: VIOLONČELO

1. Segor Begović
2. Emana Talović
3. Asja Cucak
4. Gajatri Ajna Hibert

ODSJEK: HARMONIKA

1. Dani Mehinović
2. Tarik Rahman

Napomena: Učenici koji su pristupili prijemnom ispitu , a nisu zadovoljili kriterije upisa na odabranom instrumentu, mogu aplicirati na odsjek harmonika.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *