REZULTATI PRIJEMNOG ISPIT ZA I RAZRED NA DRUGOM UPISNOM ROKU

Na osnovu člana 57. stav 5. , stav 8. i stav 9. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (˝Službene novine Kantona Sarajevo˝ broj: 23/17, 33/17, 30/19 i 34/20) JU Osnovna muzička i baletska škola ˝Novo Sarajevo˝ objavljuje: SPISAK UČENIKA KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT ZA I RAZRED NA DRUGOM UPISNOM ROKU ŠK. 2021/2022.GODINE

VIOLINA

1. Dalia Kačapor
2. Dalal Kačapor
3. Deniz Muhamedović
4. Ajna Lipa
5. Nika Ljiljanić
6. Hana Suljagić
7. Nađa Polić
8. Ema Kurtović
9. Ahmed Yar Khan

HARMONIKA

1. Nedim Štukan
2. Asja Fazlić
3. Emin Ramić
4. Ahmed Vahida
5. Ajla Behlulović

FLAUTA

1. Nora Jusufović
2. Sara Halvadžija

KLARINET

1. Emir Hadžimusić

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *