Rok za prijavu prijemnog ispita školske 2021/2022 godine je završen 25.05.2021. godine.